CEVHERİ: GAP Tarım Üniversitesi kurulmalıdır.

CEVHERİ: Şanlıurfa’ya gelen öğretmenlerimiz çeşitli şekillerde özendirilmelidir.

CEVHERİ: GAP Tarım Üniversitesi kurulmalıdır.
Bu içerik 80 kez okundu.

CEVHERİ: Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını okula kazandırmak için önemli adımlar atılmıştır.

 

 

Bakanlığımızın bütçesinin ülkemize, milletimize ve başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün milli eğitim camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

 

Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihatinde söylediği şu naciz cümle ile başlamak istiyorum. ‘Ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın’ cümlesi, insanı eğiten, vasıflı hale getiren,topluma faydalı hale getiren milli eğitimimiz için önemli bir düsturdur olduğu kanaatindeyim.

 

AK Parti hükümetlerimiz de bu şiarla her zaman olduğu gibi 2018 yılı bütçesinde de en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ayırmıştır. Eğitime ayrılan kaynak 122 milyar TL’den 2018'de 134 milyar 727 milyon TL’ye çıkartılmaktadır.

 

Bu şekilde bütçe giderlerinin %18'i ve vergi gelirlerinin %22’si eğitime harcanacaktır.Milli Eğitim bütçesinin kaynakların dağılımına ve harcama kalemlerine baktığımızda tamamen bir sosyal bütçe olduğunu, devletin şefkat elinin önce yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın başını okşadığını, geleceğimize yatırım yaptığını görmekteyiz.

 

Milli eğitim istatistiklerine göre Türkiye genelinde 65.793 okulumuzda 2017-201 yılında Türkiye’de örgün eğitimde 17 milyon 508 bin 955 öğrenci yararlanmaktadır. Eğitim sistemimizin en önemli unsuru olan öğretmenlerimizin sayısı 2002 yılında 510.000 iken, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 993 bin ve 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 1 milyon 5 bin 380 idi ve 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 1 milyon 61 bin 989 oldu. Öğretmen sayısının bakanlığınızca sürekli yaptığı atamalarla artması sonucu, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında düşüş olmuştur.

 

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısına baktığımızda,

 

İlköğretim(Öğrenci)

Ortaöğretim(Öğrenci)

2002-2003

26

18

2016-2017

17

13

Tablo:1

   

 

Görüldüğü üzere Öğretmen sayısının artmasından dolayı öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bayağı azalma olmuştur.

 

Yine 2002 yılında 343.194 olan derslik sayısı son 15 yılda yapılan 2821.995 yeni derslik ile birlikte 563.995’ne çıkmıştır. Buna özel okulların 168.347 dersliğini ilave ettiğimizde toplam derslik 732.342’i olmaktadır. Derslik sayısındaki bu ciddi artış, öğrencilerimizin sayısının artmasına rağmenderslik başına düşen öğrenci sayısında düşüş meydana gelmiştir.

 

 

 

 

Derslik başına düşen Öğrenci Sayısına baktığımızda ise,

 

İlköğretim(Öğrenci)

Ortaöğretim(Öğrenci)

2002-2003

36

30

2017-2018

24

23

Tablo:2

   

 

olmuştur. Oransal olarak ilköğretimde %50, ortaöğretimde %25’lik bir düşüş olmuştur. Milli eğitim açısından diğer çok önemli bir husus ise, yüksek öğretime merkezi yönetim bütçesinden ayrılan kaynağın 2002 yılı bütçesine göre 11 kat artışla 3.6 milyar liradan, 2018 yılında 41.7 milyar liraya çıkmasıdır.

 

Diğer bir bakışla merkezi yönetim bütçesinden yükseköğretime ayrılan pay 2002 yılında %3’ iken, bu oran 2018 yılında %5,5 çıkmıştır.Gençlerimize daha fazla sayıda Yükseköğretim okuma imkanı sağlamak için bir yandan mevcut üniversitelerin fakülte, bölüm ve mevcut kontenjanları artırılırken,

 

Diğer yandan her ilde üniversite kurularak, Devlet Üniversitesi sayısının 53’den 112’ye çıkarılması, eğitimde fırsat eşitliğinin en bariz göstergesidir.Vakıf üniversitelerini de ilave ettiğimizde üniversite sayısı 179’a çıkmıştır.Üniversitelerimizde ki öğrenci sayısı ise 2002'de 1,9 milyon iken, bugün 7,6 milyonu aşmıştır. Örgün öğretimde okullaşma oranı ise, 2002'de %23.3 iken ,%82'lik bir artışla %42,4 yükselmiştir.

 

Sözlerimin başında bütçemizin sosyal bir bütçe olduğunu ifade etmiştim. Bunu rakamlarla ifade etmeye çalışayım.

 

2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden

 

1-2 milyon öğrencimizin faydalandığı burs ve öğrenim kredisi için 11,2 milyar lira kaynak ayrılmaktadır.

 

2-1.400.000 öğrencimizin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programına 3,4 milyar lira kaynak ayrılmaktadır.

 

3-380.000 engelli evladımızın faydalanacağı eğitim programları için 2018 yılı bütçesinden yaklaşık 2,6 milyar lira kaynak ayırılmıştır.

 

4-Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu takviye eğitimini devlet olarak sağlamaya başladık. Bu çerçevede 2018 bütçesine 1,6 milyar lira kaynak konulmuş bulunmaktadır.

 

5-Özel okullara giden öğrencilerimize eğitim yardımı yapmaya başladık. Bu kapsamda 2018 yılında 335.000 öğrencimize destek sağlanıp, bu kapsamda 1,5 Milyar lira kaynak konulmuştur.

 

6-Pansiyonlarda barınan 341.000 öğrencimize barınma desteği olarak 1,1 Milyar ödenek ayrılmıştır.

 

7-Üniversitelerde harc kaldırılmış olup, 2.400.000 üniversite öğrencisi artık harç ödemeden üniversite eğitimlerini alıyor. Bu öğrencilerimizin adına üniversitelerimizde 600 milyon lira kaynağı devlet bütçesinden üniversitelerimize aktarılacaktır.

 

8-18 milyon öğrencimiz bu yıl eğitimlerine başlarken ders kitaplarına ücretsiz bir şekilde erişti. Bu hizmeti gerçekleştirmek üzere 2018 yılı bütçemize 572 milyon lira kaynak konuldu.

 

9-Teknoloji kullanımını yaygınlaştırarak eğitimde kaliteyi artırmak için başlattığımız Fatih Projesine 2018 yılında 1 milyar lira kaynak transfer edildi.

 

Bu arada çok önemli bir hususa değinmeden geçemeyeceğim.

 

Üniversitelerin ön lisans programlarına sınavsız geçiş uygulamasına son verilmesi özellikle meslek yüksekokullarında eğitimin kalitesini artırmak ve üniversiteleri yerelleşmekten kurtarmak için, çok önemli bir adım olmuştur. Üniversiteler Universal olmalı, yerelleşmemeli, mahalli kalmamalıdırlar.

 

Şanlıurfa’nın hem tarım hem eğitim potansiyelini değerlendirmek için GAP TARIM ÜNİVERSİTESİ kurulmalıdır.

 

Bunun yerine öğrenim gördüğü alanda ön lisans programlarına devam etmek isteyenlere ilave puan verilmesi sistemine geçilmesi daha uygun olmuştur. Bu arada bakanlığımızın son yıllarda mesleki eğitime ağırlık vermesi de çok güzel bir politikadır.

 

Ülkemiz ve bölgemizde işsizlik, çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.Özellikle yaş ortalaması 19,1 olan ve Türkiye'nin en genç ili olan Şanlıurfa'da işsizlik çok yüksek boyutlardadır. Özellikle genç kesimde işsizliği azaltmanın en etkili yolu mesleki eğitimi teşvik etmektir.

 

Bunun için bakanlığımızın mesleki eğitimi teşvik için yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Bu husustaki Bakanlığın uygulamalarına baktığımızda özel sektörün

 

  • Organize Sanayi Bölgesi içerisinde veya dışında özel Meslek Lisesi açabilmesine imkan verilmesi

 

  • Okullarda okuyan öğrencilerin tamamına eğitim ve öğretim desteğinin verilmesi

 

 

OSB’ler içinde açılan Özel meslek liselerine 27 alanda öğrenci başına 4.300 ile 6.900 TL OSB dışında açılan Özel meslek liseleri öğrencilerine ise,21 alanda 4.270 ile 6900 TL arasında değişen desteklerin verilmesi, çok güzel bir uygulamadır.

 

Bu şekilde Özel sektör hem devletten teşvik alacak hem de kendi iş gücünü yetiştirebilecektir.

 

Türkiye'nin Milli Eğitim'de kat ettiği mesafeler her yönüyle takdire şayandır. Başta bakanımız olmak üzere, bu başarıda emeği geçen bütün milli eğitim camiasına teşekkürlerimi arz etmeyi bir borç bilirim.

 

Ancak parlamenteri olduğum Şanlıurfa’nın eğitim durumuna burada değinmeden geçemeyeceğim.

 

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'nın eğitim durumuna baktığımızda

 

Anasınıfı

İlkokul

Ortaokul

Lise

TOPLAM

39.131

217.747

200.768

101.296

558.942

Tablo:3

       

 

Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Lise                 :558.942

Özel Öğretimdeki Öğrenci                            :  16.303

Açıköğretimdeki Öğrenci Sayısı                   :  45.764

Geçici Koruma Altındaki Öğrenci Sayısı      :  70.003

Toplam Öğrenci Sayısı (Suriyeliler Dahil)     :691.012

 

Yukarıdaki sayılara baktığımızda birçok ilin nüfusundan daha fazla bir öğrenci kitlesi Şanlıurfa'da bulunmaktadır.

 

Şanlıurfa'daki derslik sayılarına baktığımızda ise,

 

 

Temel Eğitim(Resmi)

Ortaöğretim(Resmi)

Özel Kur.

TOPLAM

12.535

4.238

2.230

19.003

Tablo:4

     

 

derslik bulunmaktadır.

 

2002-2003 eğitim ve öğretim döneminde 5.101 olan derslik sayısı, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde 19.003 olmuştur. Bu kadar muazzam miktarda okul yapılmasına rağmen hala Şanlıurfa 783 okulda ikili eğitim yapılmaktadır. Bu sayı tüm okulların %37’sine tekabül etmektedir. Yapılan hesaplamalara baktığımızda 2018 yılında ilave 2.000 dersliğe ihtiyaç vardır.

 

Öğretmen durumuna baktığımızda ise,

 

Şanlıurfa

Toplam Norm

Mevcut  Öğretmen Sayısı

İhtiyaç Öğretmen Sayısı

TOPLAM

29.265

25.090

4.175

TABLO:5

     

 

görüldüğü gibi çok ciddi bir öğretmen açığımız bulunmaktadır. Oysa aynelyakin biliyorum ki; hükümetimizin temel politikası doğrultusunda sizin şahsınızda bakanlığımız İstanbul'dan sonra en çok atamayı Şanlıurfa'ya yapmasına rağmen, hala öğretmen açığımız azalmamış,hatta artmıştır.

 

Sebeplerine baktığımızda ise, Şanlıurfa'nın kaba doğum oranının Türkiye'nin yaklaşık iki katı olması ve sürekli göç almasından dolayı nüfusu hızla artmaktadır.

 

Doğum oranları Türkiye %16.9 Şanlıurfa %3.2’dir.

 

Doğum Oranları (% binde)

Türkiye

Şanlıurfa

16,9

33,2

Tablo:6

 

 

Ortalama olarak her yıl Şanlıurfa'da 60.000 civarında evladımız okula kayıt yapmaktadır.

 

Diğer bir husus ise, Şanlıurfa'da mazeret grubuna bağlı öğretmen sirkülasyonunun çok yüksek olmasıdır.Gelen öğretmenden kat kat fazlası mazeret ve diğer sebeplerden tayin alarak gitmektedir.

 

YILLAR

GELEN

GİDEN

FARK

2015

533

3.574

3.021

2016

782

2.551

1.469

2017

3.742

4.443

701

Tablo:7

     

 

Bu açığı kapatmak için sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının devamı elzemdir.

Öğretmen akademisinin kurulması, eğitim kalitemizin artmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Bu akademiden Türkiye’de 10 tane olup, Güneydoğuda bulunmamaktadır.

 

Bununla beraber, Doğu ve Güneydoğu da görev yapan öğretmenlere bir takım ek imkanlar sağlanmalıdır.

 

  • Belli bir miktarda ilave maaş verilmesi
  • Lojman ya da kira desteğinin sağlanması gibi bir takım cezbedici imkanlar sağlanabilir. Aksi takdirde süresi dolan öğretmenler tayin alarak gitmektedir.

 

İlimizde öğretmen ihtiyacı ile birlikte, yine çok ciddi bir personel ihtiyacı bulunmaktadır.

 

 

Olması gereken
norm kadro

Mevcut Personel

İhtiyaç Personel

Memur

1.155

589

566

Tablo:8

 

Hizmetli eksikliği nispeten toplum yararına çalışma projesi (TYÇP) kapsamında İŞKUR ile giderilmeye çalışılsa da, çok yetersiz kalmaktadır.

 

Sayın Bakanım ilimizin önemli sorunlarından biri de toplam öğrenci sayımızın yaklaşık %18’inin (98.592 öğrenci) taşımalı eğitim sisteminde olmasıdır.

 

Sayın Bakanım taşımalı eğitim hem amacına ulaşmak da,hem çok ciddi bir kaynak israfına yol açmakta ve hem de eğitimin kalitesini düşürmektedir.

 

Taşımalı eğitimde Şanlıurfa için ayrılan ödeneklere baktığımızda,

 

 

2016

2017

Ödenek

153 Milyon TL

159,3 Milyon TL

Tablo:9

 

gibi çok ciddi bir kaynak ayrılmış bulunmaktadır.

 

Bu arada taşımalı eğitimden çıkılarak tekrar yerinde veya ikametgahında eğitim verilmesi için verdiğiniz azami destekten dolayı, ilim ve öğrencilerim adına şahsınıza ve bakanlık camiasına sonsuz şükranlarımı arz ederim.

 

İlim için yaptığınız diğer güzel hizmet için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

 

Türkiye'deki mevsimlik tarım işçiliğinin %75’ni karşılayan Şanlıurfa'nın mevsimlik tarım işçiliği sorunundan kaynaklanan, çok ciddi bir öğrenci kitlesinin, eğitimden yoksun kalmamaları için, bakanlığımızın ‘mevsimlik tarım işçisi öğrencilerin okula kazandırılması için’ bir genelgeyi yayımlamasıdır. (2016/5 sayılı genelge)

 

Bu genelge doğrultusunda il’lerde ve ilçelerde ‘mevsimlik tarım işçilerini izleme kurulları, okullarda ise komisyonlar’ oluşturuldu.  Rehber öğretmenler eğitilmeye başlanıp, yine okullarda bu öğrencileri izlemek için veritabanı oluşturuldu.

 

Bu çalışmalar neticesinde ancak, tespit edilebilen mevsimlik Gezici tarım işçisi olarak çalışmaya giden 11.250 öğrenciden, 4.655’i e-okul kayıtlarına göre okula kazandırıldı. Bu şekilde 2016 yılında öğrenciyi okula kazandırma oranı %10’ iken, bu oran 2017 yılında %41'e yükselmiştir.

 

Bu husustaki zatıalinizin şahsında bakanlığınızın göstermiş olduğu özel hassasiyetinizden dolayı, teşekkür eder, bütçemizin devletimize, ülkemize ve başta öğrencilerimiz olmak üzere, bütün milli eğitim camiasına hayırlı olmasını en içten duygularla temenni ederim.  Saygılarımla…

şanlıurfa gündemi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
 İRAN’da  Protestolarda 21 ölü
İRAN’da Protestolarda 21 ölü
BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN YENİ YIL MESAJI
BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN YENİ YIL MESAJI