SİYASET
Giriş Tarihi : 10-02-2021 13:02   Güncelleme : 10-02-2021 13:02

Urfalı vekilden kanun teklifi

CHP’nin hukukçu vekili Mahmut Tanal, sayısı her geçen gün artan ancak atamaları sınırlı sayıda yapılan gıda mühendislerinin istihdam sorununun çözülmesi amacıyla Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Urfalı vekilden  kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, ihtiyaç duyulmasına rağmen kamuya atanamayan ve özel sektörde de işe yerleşemeyen gıda mühendislerinin istihdam sorununun çözülmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

 

Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin onaylanması halinde, iş yerinde bulunan makinelerin motor gücüne ve çalışan sayısına bakılmaksızın gıda üretimi ve tüketimi yapılan iş yerlerinde gıda mühendisi istihdamı sağlanacak. Gıdaların üretiminden tüketimine kadar her aşamada sağlığa uygun, kaliteli, güvenilir olması ve gıda mühendislerinin kamu kurumları ve özel sektörde yaşamış oldukları istihdam sorununun önüne geçilecek.

 

MEZUN SAYISI FAZLA ATAMA YOK DENECEK KADAR AZ

 

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan teklifin gerekçesinde, gıda mühendisliğinin, insanların en temel ihtiyaçlarından olan gıdaların işlenmesi, korunması ve dağıtımında nitelik ve niceliklerini yitirme oranlarını en aza indirmek amacıyla çağdaş bilimsel yöntemleri ve mühendislik kavramlarını uygulayan bir mühendislik dalı olduğuna vurgu yapıldı.

 

Gıda mühendislerinin temel olarak gıda üretimi yapan firma ya da kurumlarda, hammadde alım, planlama üretim, araştırma, geliştirme, projelendirme, depolama ve sevkiyat, kalite kontrol, standardizasyon gibi alanlarda çalıştığının belirtildiği gerekçede, “Ancak ülkemizde her geçen yıl üniversitelerde gıda mühendisliği bölümü açılması ve buna bağlı olarak mezun sayısının artması, kamu kurumlarında gıda mühendisi istihdamının uzun süre aralıklarla ve az sayıda yapılması, özel sektörde gıda mühendislerinin istihdam alanlarının daraltılması gibi sebeplerden dolayı gıda mühendisleri istihdam sorunu yaşamaktadırlar” denildi.

 

 

Kanun teklifinin gerekçesinde şöyle devam edildi: “Hâlbuki ülkemizde gıda mühendislerine olan ihtiyaç çok fazladır. Denetime tabi gıda üretimi ve tüketimi yapılan işletmelerin denetlenmesi, gıda analiz işlemlerinin daha doğru bir şekilde yapılabilmesi için kamu kurumlarında ve özel sektörde istihdam edilen gıda mühendisi sayısının artırılması gerekmektedir. Gıda sektöründe yaşanan kalitesiz üretime karşı önlemlerin ve denetlemelerin artırılması, ülkemizdeki yetişen yerel tarım ürünleri ve bunlardan elde edilen gıda maddelerinin korunmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırılarak dışa bağımlılık azaltılmalıdır.”

 

MAKİNE GÜCÜ ŞARTI KALDIRILSIN 

 

Anayasa’nın 56. maddesinde sağlık hakkının düzenlendiğinin dile getirildiği gerekçede, “Sağlık hakkı, sosyal bir haktır. Dolayısıyla vatandaşların sağlıklı bir hayat sürdürülebilmesi için devlet gerekli önlemleri almalıdır. Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için ve hastalıklarla mücadele edebilmek için önleyici sağlık tedbirleri alınmalıdır. Bu tedbirlerin en başında ise gıda denetimi gelmektedir” ifadelerine yer verildi.

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 22. maddesinin 7. fıkrasının “Ek-1’de belirlenen gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır...” hükmünü içerdiğinin kaydedildiği gerekçede, söz kanunun Ek-1’de “A. Gıda Üreten İşyerleri” başlıklı tabloda iş yerleri kategorileştirilerek bünyesinde istihdam etmesi gereken meslek gruplarının belirtildiği hatırlatılarak, “Ancak birçok iş yeri için 30 beygir üzeri motor gücü bulundurma veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştırma şartı öngörülmüştür. 30 beygir motor gücü işletmenin üretim faaliyetinde kullanılan makinelerin toplam gücünü ifade etmektedir. Birçok fırında, süt ve süt ürünleri işleyen iş yerlerinde, manuel insan gücü ile paketleme ruhsatı olan gıda işletmelerinde 30 beygir motor gücü bulunmamaktadır. İşbu yalnızca örnek gösterilen iş yerlerinde dahi gıda mühendisi istihdam edilmemesinden doğacak sıkıntılar ve sağlık problemlerin doğma ihtimali oldukça yüksek olacağı izahtan varestedir” değerlendirmesi yapıldı.

 

SAĞLIK PROBLEMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

 

Teklifin gerekçesinde, açıklanan hususlar göz önüne alındığında gıda üretimi ya da tüketimi yapılan işletmelerde gıda ile ilgili maddelerin üretiminden tüketimine, birey sağlığından beslenmesine kadar tüm alanlardan sorumlu tutulabilecek, uzmanlaşmış gıda mühendisleri sayısının artırılması gerektiğinin, yaşanması muhtemel sağlık problemlerinin önüne geçilmesi gerektiğinin altı çizildi.

 

Aynı zamanda gıda mühendisliği bölümü mezunu vatandaşların emeklerinin karşılığını alabilmeleri için istihdam sorununun çözümünün sağlanması gerektiğinin vurgulandığı gerekçede, “İş yerlerinde bulunan makinelerin motor gücüne ve iş yerinde bulunan çalışan sayısına bakılmaksızın gıda üretimi ve tüketimi yapılan iş yerlerinde gıda mühendisi bulundurma zorunluluğu bulunmalıdır” denildi.