Asayiş
Giriş Tarihi : 14-03-2022 14:21   Güncelleme : 14-03-2022 14:21

 Emeğimiz, Haklarımız, Sağlığımız ve Geleceğimiz İçn

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Ancak bugünü bayram tadında geçrmemz gerekrken, ne yazık

 Emeğimiz, Haklarımız, Sağlığımız ve Geleceğimiz İçn


k yne G(ö)REV'deyz ve yne haklarımız çn mücadele edyoruz.

Toplum sağlığını korumak br yana daha da rske atan bu sağlık sstemnn yürütücüler ne

bzm emeğmz ne de toplumun sağlığını umursamaktadır. Ancak ş özel sağlık şletmeler

ve zengnler korumaya gelnce se hçbr sınır tanımamaktadır. Salgın dönemnde dah bu

anlayıştan vazgeçmemşlerdr. Yüz bnlerce nsanımız, yüzlerce hekm, sağlık çalışanı

yaşamını ytrrken; onlar sağlık sstemnn, şehr hastanelernn güzellemeleryle günlern

geçrmş; bunca emek ve fedakarlığımıza rağmen br de bzlere gdyorlarsa gtsnler

demşlerdr.

Öncelkle ve br kez daha vurgulamak sterz: Salgının en zor günlernde, blmsel olmayan

salgın yönetmnze rağmen bz tüm fedakarlığımızla buradaydık; önceden de olduğu gb

yarın da burada olacağız.

Beyaz yürüyüş, Beyaz Forum, Beyaz Nöbetlerle acl taleplermzn karşılanmasını, sesmze

kulak verlmesn defalarca stedk. Blmenz sterz k sz emeğmz-bzler görmezden

gelmeye devam ettkçe; bzler de tüm haklılığımızla szn karşınızda durmaya, emeğmze

geleceğmze sahp çıkmaya devam edeceğz. 15 Aralık’ta ve 8 Şubat’tak Beyaz

G(ö)REV’lerle de Ale Sağlığı Merkezlernden, Ünverste Hastanelerne Türkye’nn dört br

yanında tüm sağlık kuruluşlarında emeğmze sahp çıkacağımızı gösterdk.

Ekm ayından bu yana söyledğmz gb: “Emek Bzm, Söz Bzm”.

Bz duymazdan, görmezden gelp yok sayanlara; sesmze kulaklarını tıkayanlara; “Varsın

gdyorlarsa gtsnler, bzler de ünversteler yen btren doktorlarımızı sthdam ederz.

Gerekrse yurtdışından ülkemze dönmek steyenler davet eder, sthdam ederz” dyerek bz

değerszleştrenlere karşı

Emeğmze, mesleğmze, geleceğmze hep brlkte br kez daha sahp çıkmak çn artık

G(ö)REV zamanıdır.

Blyoruz: Sorunlarımızın çözümü ancak kend mücadelemzle olacaktır. İşte bu nedenle

emeğmz çn, haklarımız çn, sağlığımız çn, acl taleplermzn karşılanması çn 14-15

Mart 2022 Pazartes ve Salı günler bütün Türkye’de, bütün sağlık kurumlarında

G(ö)REV’deyz!

Bzler mutsuz, hastaları mağdur eden; sağlığı tcarete, hastaları müşterye, hastaneler

tcarethanelere dönüştüren sağlık anlayışı flas etmştr. Bzler artık sağlık hzmet veremez

hale getren bu çalışma koşullarının sürdürülemez olduğunu br kez daha fade edyoruz.

Emeğmzn karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenrken, tüm bu

yaşadıklarımızın sorumlusunun yıllardır uygulanan yanlış sağlık poltkaları olduğunu

blyoruz.

Emeğmzn karşılığını alamadığımız bu çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şddete

artık tek br gün ble tahammülümüz kalmadı.

Oyalama stemyoruz,