GÜNCEL
Giriş Tarihi : 01-12-2022 12:09

Basın Camiası Bir Araya Gelerek Sorunlarını Ele Alındı

Şanlıurfa da büyük eksikliğini hissettiğimiz, basın mensubu hakları ve özgürlükleri çerçevesinde, oluşumunu yeni tamamladığımız Göbeklitepe gazeteciler ve yazarlar cemiyetinin ilk basınla buluşma toplantımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Basın Camiası Bir Araya Gelerek Sorunlarını Ele Alındı

 

ÇOK KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM!

 

Göbeklitepe Gazeteciler ve yazaralar Cemiyeti'nin amacı; işitsel, görsel, gazetecilik, dergi, radyo ve televizyon gibi yazılı, ve elektronik iletişim alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak; herkesin bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı olan iletişim ve düşünce özgürlüğünü sağlamak, gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle ilerletmek ve yüceltmek şeklinde özetlenebilir. Bizlerde bu gayeyle Şanlıurfa da bu mesleği icra eden meslektaşlarımızla birlikte bu amaç için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

 

DEĞERLİ BASIN MENSUBU ARKADAŞLARIM!

 

İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte bilgiye ve habere erişim kanallarının arttığı ve hızlandığı günümüz dünyasında, basın mensupları; demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra etmektedir.

 

Günümüzde doğru bilgi ve haberlerin en sağlıklı koşullarda topluma iletilmesi görevini üstlenen biz gazeteciler, objektif bir biçimde topluma aktarmak zorundayız. Toplumda fitne ve fesat çıkarmaya yönelik provokasyonların önüne geçmek, basın mensuplarımızın ilkeli, doğru ve tarafsız habercilik yapabilmelerine imkan ve olanak tanıyabilecek hak ve hukuklarının korunabileceği cemiyetimizi kurduk.

 

Gazetecilik ve yazarlık mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda görevlerini zor şartlarda yerine getiren basın mensuplarımızın; ilkeli ve sorumlu habercilikten taviz vermeyerek yollarına devam etmelerini sağlamak, en büyük gayemiz olacaktır.

 

Cemiyetimizin genel amacı kısaca şunlardır.

 

1) Gazeteciler ve yazarlarımızın hak ve özgürlüklerini temsil etmek,

2) Meslek mensupları ve üyeleri arasında yakınlaşma ve dayanışmayı sağlamak

3) Mesleği ilgilendiren sorunları incelemek, çözüm yollarını bulmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

4) Gazetecilik mesleğiyle ilgili Uluslararası faaliyette bulunmak,

5) Üyelerine yardımlar sağlamak, Yönetim Kurulunun yapacağı yönetmeliklere göre üyelerini bu yardımlardan yararlandırmak.

 

6) Üyeleri arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi sağlamak,

7) Hak ve Sorumluluk Bildirgesinde belirlenen ilkelerle, mesleğin onur ve saygınlığıyla bağdaşmayan, meslek gelenek ve kurallarına uymayan, aykırı hareket eden ve yaptıkları yayınlarla toplumda infial yaratanlara karşı uyarılarda bulunmak.

8) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette bulunmak

9) Dernek amaçları doğrultusunda hukukî işlemler yapmak, davalara taraf olmak.

Kısaca sıralayabiliriz.

DEĞERLİ BASIN MENSUBU ARKADAŞLARIM!

 

Şanlıurfa görev yapan bütün meslektaşlarımıza açık çağrımdır. Göbeklitepe gazeteciler ve yazarlar cemiyeti olarak cemiyetimizde yer almak isteyen veya yönetici olmak isteyen bütün basın mensubu arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. hak ve özgürlüklerimizin teminatı için sizleri bu cemiyetin çatısı altında toplanmaya davet ediyorum.

Katılım sağlayan veya gelemeyip yüreğiyle bize destek olan bütün meslektaşlarıma sonsuz sevgi saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.

AdminAdmin