İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar.

Yönetmelikler:

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmeliği.

Tebliğler:

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ.

Yargı Kararları:

 

Anayasa Mahkemesinin 9 Mayıs 2024 Tarihli ve E: 2023/127, K: 2024/105 Sayılı Kararı.

İlanlar:

 

Yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları.

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri.

Daha fazla bilgi ve ayrıntılar için Resmi Gazete'nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz​ (Resmi Gazete)​​