Sokaklarda ve sosyal medyada provokatif amaçlarla veya nefret söylemleriyle kargaşa çıkarmaya çalışanlar, milli birlik ve beraberliğimizi zayıflatmaya yönelik girişimlerinde başarılı olamayacaklardır. Ülkemizin milli politikalarını ve hukukun üstünlüğünü savunarak, herkesin hak ve özgürlüklerini koruyarak toplumsal barışı sağlamak temel hedefimizdir."