Açıklamada, Ankara'nın güvenlik durumu hakkında detaylı bilgiler sunuldu ve son dönemdeki gelişmeler değerlendirildi.

 

Veriler, Ankara'da güvenlikle ilgili alanlarda yapılan çalışmaların etkinliğini ve başarılarını gözler önüne serdi.