Belediyenin önceden aldığı sözde önlemlerin etkili olmadığı görülüyor. Vatandaşlar, kurban kesimlerinin belirli alanlara yönlendirilmesi gerektiğini ve belediyenin denetimlerini artırmak zorunda olduğunu belirtiyorlar. Ancak gerçeklikte, mahallelerin kurban pisliği içinde olduğu ve bu durumun sağlık açısından ciddi riskler oluşturduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, bayram öncesi Şanlıurfa'da yaşanan bir diğer sorun da fırınların büyük kısmının kapalı olması ve vatandaşların ekmek bulmakta zorluk çekmesi. Belediye, fırıncılara uyarıda bulunmuş olsa da, fırıncıların büyük çoğunluğu kapalı kalmış ve bu durum belediyenin cezai işlemler uygulayıp uygulamayacağı sorusunu gündeme getirmiştir.

Vatandaşlar, belediyenin asli görevinin denetim yapmak ve vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, bu sorunların çözümü için belediyeden daha etkili ve hızlı bir şekilde adım atılmasını bekliyorlar. Halk ekmeği gibi temel ihtiyaçların bile bayram öncesi tam olarak karşılanamaması, halkın tepkisine neden olmuş ve belediyenin bu konuda daha hassas olması gerektiği vurgulanmıştır.