Sendikal örgütlenmeye, sendikal haklara, demokratikleşmeye ve sosyal diyalog zemine yönelik 20 yıllık süreçte çok önemli, çok değerli adımlar atıldı. Şüphesiz bu adımların başında kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkının tanınması, masada görüşülen ve karara bağlanan hükümlerin havada kalmaması geliyor.

Mevcut durumda 11 hizmet kolumuzdaki kazanımlarımızın önemli bir kısmını kısıtlayan Tasarruf Tedbirleri; atılan bütün önemli adımları gölgeliyor ve yapılan bütün iyileştirmelerin üstünü örtüyor. 

•AYM tarafından iptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesi kazanımızın kayıplarıyla birlikte geri verilmesi, 
•Servis hizmetine dokunulmaması,
•Koruyucu Giyim Kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılması,
•1. Dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesi,
•Emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve adil bir seviyeye yükseltilmesi,
•Uzun zamandır gündemde olan Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılması,
•Mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi,
.     Üniversitelerde personelin yer değişikliği hakkının hayata geçirilmesi,
için mücadelemizde kararlıyız.

Mücadelemiz; kamu görevlilerinin alın terinin karşılığının verilmesi, karşılıklı anlaşılan maddelerin eksiksiz uygulanması, tasarruf, tedbir ve önlem kelimeleriyle emeğin değersizleştirilmemesi ve Memur-Sen’in müzakeresiyle elde edilen kazanımların engellenmemesi içindir.