Yeni müfredatımız, öğrencilerimizin milli, manevi ve insani değerler doğrultusunda yetişmelerini amaçlar. Öğrencilerimizin okuma, düşünme, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirerek dikkat ve farkındalıklarını artırmayı, eleştirel bakış açısına sahip olmalarını, çözüm odaklı ve sorumluluk sahibi bireyler haline gelmelerini hedefler.

Bu doğrultuda, evlatlarımızın saygılı, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için Sosyal Sorumluluk Programı eğitimin ayrılmaz bir parçası haline getirilmiştir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencilerimizi bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran, onların öğrenme hızlarına uygun farklılaştırılmış öğretim yaklaşımıyla yetiştirmeyi amaçlar. Bu sayede öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmeleri daha kolay hale gelir.

Modelde, Türkçe dersleri bütün alanlarla ilişkilendirilerek merkezi bir konuma oturtulmuştur. Müfredat içeriği bilim, teknoloji ve çevreyle bağlantılı bir yapıya dayanarak kurgulanmıştır.

Bu çalışmaların nihai amacı, öğrencilerimizi ahlaklı, cesaretli, iradeli, üretken, merhametli, vatansever, sorgulayıcı, yetkin ve erdemli bireyler olarak ruh, kalp ve beden bütünlüğünde yetiştirmektir.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi demokrasiye, cumhuriyete ve temel değerlere sahip çıkan, hakka ve hukuka saygılı bireyler olarak geleceğe hazırlamayı hedefleriz.

Bu değerli modele hazırlıktan tekamül aşamasına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hayırlı olmasını diliyorum.